Last results
01.06.21 Utsunomiya Brex - Chiba Jets 62:71
30.05.21 Utsunomiya Brex - Chiba Jets 83:59
29.05.21 Utsunomiya Brex - Chiba Jets 65:85
24.05.21 Ryukyu Golden Kings Okinawa - Chiba Jets 71:89
23.05.21 Ryukyu Golden Kings Okinawa - Chiba Jets 84:78
22.05.21 Utsunomiya Brex - Toshiba Kawasaki Brave Thunders 96:78
22.05.21 Ryukyu Golden Kings Okinawa - Chiba Jets 85:96
21.05.21 Utsunomiya Brex - Toshiba Kawasaki Brave Thunders 68:65
17.05.21 Ryukyu Golden Kings Okinawa - Toyama Grouses 86:77
16.05.21 Osaka Evessa - Toshiba Kawasaki Brave Thunders 73:84