Last results
03.11.18 Lamigo Monkeys - Uni-President 7-Eleven Lions 10:3
01.11.18 Uni-President 7-Eleven Lions - Lamigo Monkeys 2:11
30.10.18 Uni-President 7-Eleven Lions - Lamigo Monkeys 10:4
28.10.18 Lamigo Monkeys - Uni-President 7-Eleven Lions 2:4
27.10.18 Lamigo Monkeys - Uni-President 7-Eleven Lions 15:6
22.10.18 Fubon Guardians - Uni-President 7-Eleven Lions 8:9
21.10.18 Fubon Guardians - Uni-President 7-Eleven Lions 2:4
20.10.18 Uni-President 7-Eleven Lions - Fubon Guardians 2:11
19.10.18 Uni-President 7-Eleven Lions - Fubon Guardians 4:1
14.10.18 Lamigo Monkeys - Uni-President 7-Eleven Lions 5:6