Last results
16.08.20 Sarah Beth Grey - Sonay Kartal 2:0
16.08.20 Emma Raducanu - Jodie Anna Burrage 2:1
16.08.20 Freya Christie - Emily Arbuthnott 1:2
16.08.20 Naomi Broady - Emily Appleton 0:2
16.08.20 Nadia Rawson - Danielle Daley 2:0
15.08.20 Naomi Broady - Sarah Beth Grey 2:1
15.08.20 Freya Christie - Nadia Rawson 2:0
15.08.20 Harriet Dart - Emma Raducanu 0:2
15.08.20 Emily Appleton - Sonay Kartal 2:1
14.08.20 Harriet Dart - Emily Arbuthnott 2:0