Last results
08.02.20 Norway U19 hockey - France U19 hockey 5:1
08.02.20 Germany U19 hockey - Switzerland U19 hockey 4:3 OT
08.02.20 Sweden U19 hockey - Czech Republic U19 hockey 5:2
08.02.20 Austria U19 hockey - Hungary U19 hockey 1:4
07.02.20 Switzerland hockey - Germany hockey 2:1 penalties
07.02.20 Hungary U19 hockey - Norway U19 hockey 1:6
07.02.20 Germany U19 hockey - Czech Republic U19 hockey 2:1
07.02.20 France U19 hockey - Austria U19 hockey 3:2
07.02.20 Switzerland U19 hockey - Finland U19 hockey 0:4
06.02.20 Switzerland hockey - Germany hockey 4:2