Latest results
27.11.22 Hà Nội FC - Bình Định 2:0
23.11.22 Bình Định - Thanh Hoa 4:0
23.11.22 Hoang Anh Gia Lai - Hà Nội FC 0:2
08.09.22 Viettel - Bình Định 0:1 penalties
08.09.22 Bình Phước - Hà Nội FC 0:5
07.09.22 Hoang Anh Gia Lai - Sài Gòn 2:1 penalties
07.09.22 Thanh Hoa - Bà Rịa Vũng Tàu 3:1
11.04.22 Viettel - XSKT Cần Thơ 4:0
11.04.22 Bình Định - Hai Phong 1:0
11.04.22 Bà Rịa Vũng Tàu - Phố Hiến 1:0 penalties