basketball CBA 2021-01-12 02:30:00
Shenzhen Aviators – Zhejiang Golden Bulls – Win: 1 (4.56)