hockey Czech Chance Liga 2019-09-11 11:30:00
Dukla Jihlava – Kadaň – Win: 1 (1.27)