tennis ATP Zhuhai 2019-09-23 03:00:00
Yoshihito Nishioka – Albert Ramos-Vinolas – Win: 1 (1.56)