Last KPRF Moscow Results
KPRF Moscow17.04.21 MFK Ukhta - KPRF Moscow 2:4
16.04.21 MFK Ukhta - KPRF Moscow 6:6
26.03.21 KPRF Moscow - Novaja Generacija 1:2
25.03.21 KPRF Moscow - Novaja Generacija 5:5
14.03.21 Torpedo Nizhny Novgorod Futsal - KPRF Moscow 4:3