Last Nathan Aspinall Results
Nathan Aspinall30.12.19 Michael Van Gerwen - Nathan Aspinall 6:3 best of 5 sets
29.12.19 Nathan Aspinall - Dimitri van den Bergh 5:3 best of 5 sets
27.12.19 Gary Anderson - Nathan Aspinall 2:4 best of 5 sets
22.12.19 Nathan Aspinall - Krzysztof Ratajski 4:3 best of 5 sets
20.12.19 Nathan Aspinall - Daniel Baggish 3:1 best of 5 sets