Last Richi Takeshita Results
Richi Takeshita01.11.18 Richi Takeshita - Chia Hung Lu 1:2
30.10.18 Adulrach Namkul - Richi Takeshita 1:2
07.10.18 Zii Jia Lee - Richi Takeshita 2:1
06.10.18 Jan O Jorgensen - Richi Takeshita 1:2
05.10.18 Wei Feng Chong - Richi Takeshita 0:2