Last Song Lam Nghe An Results
Song Lam Nghe An30.06.20 Nam Định FC - Song Lam Nghe An 3:0
23.06.20 Song Lam Nghe An - Hồ Chí Minh City FC 1:3
18.06.20 Hà Nội FC - Song Lam Nghe An 0:1
12.06.20 Thanh Hoa - Song Lam Nghe An 0:0
06.06.20 Song Lam Nghe An - Đà Nẵng 1:0