Last Abhinav Sanjeev Shanmugam Results
Abhinav Sanjeev Shanmugam12.03.20 Abhinav Sanjeev Shanmugam - Manish Sureshkumar 0:2
10.03.20 Dhruv Sunish - Abhinav Sanjeev Shanmugam 1:2
12.02.20 Ramkumar Ramanathan - Abhinav Sanjeev Shanmugam 2:0
11.02.20 Daniel Masur - Abhinav Sanjeev Shanmugam 0:2
04.02.19 Abhinav Sanjeev Shanmugam - Renta Tokuda 0:2