Last Abhinav Sanjeev Shanmugam Results
Abhinav Sanjeev Shanmugam31.03.21 Nitin Kumar Sinha - Abhinav Sanjeev Shanmugam 2:0
24.03.21 Zane Khan - Abhinav Sanjeev Shanmugam 2:0
12.03.20 Abhinav Sanjeev Shanmugam - Manish Sureshkumar 0:2
10.03.20 Dhruv Sunish - Abhinav Sanjeev Shanmugam 1:2
12.02.20 Ramkumar Ramanathan - Abhinav Sanjeev Shanmugam 2:0