Last Ajay Jayaram Results
Ajay Jayaram24.03.21 Kidambi Srikanth - Ajay Jayaram 2:0
23.03.21 Ajay Jayaram - Kalle Koljonen 2:1
05.03.21 Kunlavut Vitidsarn - Ajay Jayaram 2:0
04.03.21 Ajay Jayaram - Rasmus Gemke 2:1
03.03.21 Ajay Jayaram - Sitthikom Thammasin 2:0