Last Ajay Jayaram Results
Ajay Jayaram20.03.19 Ajay Jayaram - Rajah Menuri Venkata Gurusaidutt 2:0
19.03.19 Ajay Jayaram - Georges Julien Paul 2:0
13.03.19 Ajay Jayaram - Sameer Verma 0:2
27.02.19 Kanta Tsuneyama - Ajay Jayaram 2:0
21.02.19 Viktor Axelsen - Ajay Jayaram 2:0