Last BK Svitavy Results
BK Svitavy25.05.19 BK Olomoucko - BK Svitavy 100:88
23.05.19 BK Svitavy - BK Olomoucko 84:91
17.05.19 BK Děčín - BK Svitavy 88:85
14.05.19 BK Svitavy - BK Děčín 73:79
11.05.19 BK Děčín - BK Svitavy 93:80