Last Đồng Tháp FC Results
Đồng Tháp FC22.09.19 Đồng Tháp FC - Phù Đổng FC 2:2
15.09.19 Đồng Tâm Long An - Đồng Tháp FC 2:1
25.08.19 Fico Tây Ninh FC - Đồng Tháp FC 1:1
18.08.19 Đồng Tháp FC - Bình Phước FC 1:1
09.08.19 Huế FC - Đồng Tháp FC 1:0