Last Evgeny Karlovskiy Results
Evgeny Karlovskiy24.07.21 Carlos Taberner - Evgeny Karlovskiy 2:0
15.07.21 Evgeny Karlovskiy - Yu Hsiou Hsu 0:2
13.07.21 Lucas Catarina - Evgeny Karlovskiy 0:2
11.07.21 Yu Hsiou Hsu - Evgeny Karlovskiy 1:2
10.07.21 Beibit Zhukayev - Evgeny Karlovskiy 0:2