Last Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Results
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC12.09.20 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC - Than Quảng Ninh FC 2:3
24.07.20 Hai Phong - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 1:1
17.07.20 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC - Hồ Chí Minh City FC 1:0
12.07.20 Song Lam Nghe An - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 1:1
06.07.20 Hoang Anh Gia Lai - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 1:0