Last Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC Results
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC22.09.19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC - Đồng Tâm Long An 2:1
15.09.19 Phố Hiến FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 1:4
30.08.19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC - Fico Tây Ninh FC 1:0
24.08.19 Huế FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC 2:1
17.08.19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC - Phù Đổng FC 3:0