Last Jan Choinski Results
Jan Choinski18.06.19 Jan Choinski - Brydan Klein 1:2
10.04.19 Jan Choinski - Mikael Ymer 0:2
09.04.19 David Vega Hernandez - Jan Choinski 0:2
22.03.19 Jan Choinski - Yannick Maden 0:2
21.03.19 Rayane Roumane - Jan Choinski 1:2