Last Jaume Munar Results
Jaume Munar19.09.20 Carlos Taberner - Jaume Munar 1:1
18.09.20 Joao Menezes - Jaume Munar 0:2
16.09.20 Cezar Cretu - Jaume Munar 0:2
14.09.20 Peter Polansky - Jaume Munar 0:2
07.09.20 Nikola Milojevic - Jaume Munar 2:0