Last Ryan Shane Results
Ryan Shane23.09.19 Donald Young - Ryan Shane 2:0
18.09.19 Raleigh Smith - Ryan Shane 2:1
17.09.19 Jacob Dunbar - Ryan Shane 0:2
04.09.19 Mitchell Krueger - Ryan Shane 0:2
02.09.19 Aleksandar Kovacevic - Ryan Shane 0:2