Last Thể Công FC Results
Thể Công FC23.10.19 Thể Công FC - Da Nang 5:3
19.10.19 Thanh Hoa - Thể Công FC 1:3
20.09.19 Thể Công FC - Binh Duong 2:1
15.09.19 Hà Nội FC - Thể Công FC 5:2
24.08.19 Hai Phong - Thể Công FC 2:1