Last Vanke Rays Results
Vanke Rays28.11.19 Vanke Rays - Tornado Moscow 6:2
27.11.19 Vanke Rays - Tornado Moscow 5:0
20.11.19 SKIF Nizhny Novgorod - Vanke Rays 1:7
18.11.19 SKIF Nizhny Novgorod - Vanke Rays 1:6
14.11.19 Biryusa Krasnoyarsk - Vanke Rays 2:5