Last Vinayak Sharma Kaza Results
Vinayak Sharma Kaza13.11.19 Vinayak Sharma Kaza - Cem Ilkel 0:2
12.11.19 Vinayak Sharma Kaza - Tejas Chaukulkar 2:1
24.10.16 Vinayak Sharma Kaza - Vishnu Vardhan 0:2
05.01.15 Vinayak Sharma Kaza - Aljaz Bedene 0:2