Last Yuriko Lily Miyazaki Results
Yuriko Lily Miyazaki04.07.20 Yuriko Lily Miyazaki - Jodie Anna Burrage 1:2
03.07.20 Amelia Rajecki - Yuriko Lily Miyazaki 0:2
02.07.20 Eliz Maloney - Yuriko Lily Miyazaki 1:2
07.03.20 Yuriko Lily Miyazaki - Mai Hontama 2:1
06.03.20 Haruka Kaji - Yuriko Lily Miyazaki 1:2